SELMA

SELMA


Södertörns friskolas IUP-process

SELMA är platsen där läraren synliggör undervisningens planering/syfte/mål och dokumenterar elevens kunskapsutveckling.

Eleven hämtar information om undervisningen och sina resultat och är delaktig i bedömningen av sina kunskaper. Vårdnadshavarna kan följa elevens kunskapsutveckling och mentor, elev och vårdnadshavare kan förbereda utvecklingssamtalet.

SELMA underlättar samarbetet mellan hem och skola genom att samla information om undervisningen och elevens kunskapsutveckling på en och samma plats.

Välkommen!

Användarnamn:
Lösenord:
Har du glömt ditt lösenord?